NOUTATI

Ai realizat, in 2017, venituri din dividende / chirii … Vezi dacă trebuie sa depui declarația 600 pana la 31.01.2018

14 ianuarie 2018

In cazul contribuabililor persoane fizice care în 2017 au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii (dividende….) sau venituri din alte surse, CAS și CASS se datorează astfel:

  • CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în 2017, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);
  • CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii (dividende) sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 de lei pentru anul fiscal 2018).

Declarația 600 se depune pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusă declarația este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal.

Declaraţia se semnează de către contribuabil, se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal central competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

Odată stabilite contribuțiile prin decizii de impunere, acestea vor fi plătite trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Ținând cont de calendarul zilelor libere legale din 2018, rezultă că termenele de plată din acest an vor fi:

  • 26 martie;
  • 25 iunie;
  • 25 septembrie;
  • 21 decembrie.

Așadar, formularul 600 se depune doar de către persoanele care realizează venituri cel puțin egale cu plafoanele minime menționate. Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon nu au obligația depunerii declarației și plății contribuțiilor, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale, în aceleași condiții prevăzute pentru cei care au obligația sa le plătească. Odată exprimată, opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Sunt prevăzute 2 termene pentru depunerea declarației 600, respectiv:

  • data de 31 Ianuarie 2018 pentru persoanele fizice care au desfășurat activitate / au avut venituri din cele de mai sus în anul 2017;
  • 30 zile de la data începerii activității, pentru persoanele fizice care încep o activitate în cursul anului.

Notă: Pentru persoanele ce au venituri anuale sub plafonul de 22.800 de lei există doar obligația plății impozitului pe veniturile obținute din activități independente. Acesta este acum în cotă de 10%, în scădere de la 16%.

Descarca formularul 600

Ti-a placut acest articol? Distribuie-l: