DOCUMENTE UTILE

Decizie privind incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

16 august 2017

Incetarea contractului individual de munca in perioada de proba art.31 al.3-Codul Muncii

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca  pe durata nedeterminata se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:

a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;

b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;

c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;

d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

Perioada de proba se stabileste la incheierea contractului individual de munca, angajatul fiind informat cu privire la durata acesteia conform art.17 al.1-4 din Codul Muncii.

De mentionat este faptul ca, pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba.

Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

Perioada de proba constituie vechime in munca.

Perioada in care se pot face angajari succesive de proba ale mai multor persoane pentru acelasi post este de maximum 12 luni.

Articolul 31 al.3 din Codul Muncii mentioneaza ca pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. Asftfel angajatorul poate sa inceteze colaborare cu un angajat in cursul perioadei de proba fara a fi necesara motivarea deciziei. Totodata si angajatul poate notifica angajatorul cu privire la decizia acestuia de incetare a contractului de munca, nefiind necesare motivari legate de decizia luata.

Ti-a placut acest articol? Distribuie-l: